Zonnelied

Brussel, Belgiƫwww.zonneliedvzw.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Belgiƫ
SectorZorg

De vzw Zonnelied biedt al sinds lang opvang en begeleiding aan volwassenen met een handicap. Verschillende dienstverleningscentra op acht locaties bieden een aanbod op maat voor diverse doelgroepen. De organisatie kiest bewust voor kleinschaligheid en decentralisatie, wat bijdraagt tot een huiselijk gevoel en meer integratie met de buurt. Begin 2014 opende een nieuw centrum in Sint-Jans-Molenbeek. Er verblijven acht volwassenen met een ernstige meervoudige handicap en in 15 mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast is er ook een kortverblijfcentrum, een dagcentrum en een activiteitenwerking. Het centrum geeft de aanzet voor een eerste Brusselse woonzorgzone: een wijk of (deel)gemeente die zo georganiseerd wordt dat ook ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Op termijn komt er een complementair aanbod van verschillende zorgpartners. Triodos Bank heeft een deel van de financiering voor het centrum verleend.