WGC Botermarkt

Ledeberg, Belgiëwww.wgcbotermarkt.be/site2/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorZorg

WGC Botermarkt is een wijkgezondheidscentrum dat erop gericht is toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan inwoners van Gent-Zuid, Ledeberg en een deel van Melle en Merelbeke. Het team bestaat uit artsen, tandartsen, verpleegkundigen, dieetspecialisten, gezondheidspromotors en maatschappelijk werkers om zo te komen tot een échte multidisciplinaire gezondheidsaanpak. Het centrum werkt via het forfaitaire systeem, wat betekent dat de zorgen gratis verstrekt worden voor patiënten aangezien het financiële aspect rechtstreeks tussen het WGC en de mutualiteiten geregeld wordt. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor een tweede pand, wat de verdere groei van het wijkgezondheidscentrum zal toelaten.