Warehouses De Pauw

Schiphol, Nederlandwww.wdp.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorDuurzaam vastgoed

Warehouses De Pauw (WDP) is een beursgenoteerd bedrijf dat investeert in duurzaam, semi-industrieel en logistiek vastgoed. Het is een van de marktleiders in die sector in de Benelux, met een uitgesproken aandacht voor duurzaamheid, bijvoorbeeld op het vlak van energie-efficiëntie, vermindering van CO2-uitstoot, afvalrecyclage, bodemzuivering en asbestverwijdering. In Nederland was WDP het eerste bedrijf dat voor een logistiek gebouw een BREEAM-NL-certificaat kreeg. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode die de duurzaamheid van gebouwen meet. Het staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method (met de toevoeging NL voor de Nederlandse versie). BREEAM beoordeelt niet enkel energieverbruik, maar ook landgebruik, ecologie, bouwproces, watergebruik, afval, vervuiling, transport, materialen, gezondheid en comfort. In Schiphol heeft WDP in een logistiek magazijn van 10.000 vierkante meter geïnvesteerd, dat een voorbeeld van duurzaam bouwen wordt. Op een schaal die gaat van ‘Pass' tot ‘Good', ‘Very Good', ‘Excellent' of ‘Outstanding', is het streefdoel een BREEAM-label ‘very good'. Triodos Bank heeft het project in Schiphol vanuit België gefinancierd.