Walk.Brussels

Bruxelles, Belgiquenl.walk.brussels/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMaatschappelijke projecten

Walk.Brussels, een vzw opgericht in 2021, heeft tot doel de mobiliteit van voetgangers in het Brussels Gewest te bevorderen. De vzw wil het milieu, de gezondheid en de bescherming van het erfgoed verbeteren. Om deze doelstellingen te verwezenlijken is de vzw actief in verschillende Brusselse instellingen en organiseert ze diverse evenementen, waaronder het “Slow Ways Weekend”. Ze biedt Brusselse gemeenten advies bij hun initiatieven voor verbetering van de mobiliteit en werkt samen met externe onderzoekers.
Triodos Bank heeft een geldlening verstrekt om de cashflowbehoeften van de vzw te financieren.