Union Bouddhique Belge - Boeddhistische Unie België

Bruxelles, Belgiquewww.buddhism.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorLevensbeschouwing

De Boeddhistische Unie van België verenigt de meeste boeddhistische verenigingen in België. Ze telt 20 effectieve leden (met 65 lokale centra, cijfers 2012). Ze werd opgericht in 1986 en ijvert als representatief orgaan voor de officiële erkenning van het boeddhisme in België. Daarnaast bevordert ze de dialoog en de samenwerking tussen de verschillende boeddhistische scholen. Ze organiseert ook activiteiten die het boeddhisme een grotere bekendheid geven bij het publiek. Triodos Bank heeft de vereniging een kaskrediet verleend als voorfinanciering voor de subsidies die ze van Justitie krijgt.