Terre asbl

Herstal, Liège, Belgiquewww.terre.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorProductie

Tertex is een vennootschap behorende tot de groep Terre. De Groep Terre verzoent economische ontwikkeling, sociale integratie, milieubescherming en solidariteit tussen Noord en Zuid met elkaar. De groep geeft vast werk aan 300 mensen die niet binnen het traditionele arbeidscircuit passen. Terre omvat twee vzw's en vier naamloze vennootschappen met sociaal oogmerk en is onder meer actief op het vlak van de inzameling en hergebruik van kleding. De groep werd erkend als kringloopcentrum door het Waals Gewest. Ze kreeg ook een erkenning als instelling voor permanente vorming van de Franse Gemeenschap van België. Triodos Bank heeft een krediet verleend aan Tertex voor de bouw van een nieuwe hal en aankoop van machines voor de verwerking van ingezameld textiel.