Repair Together

Bruxelles, Belgiumwww.repairtogether.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMilieutechnologie

Repair Together is de koepelorganisatie boven het netwerk van ‘Repair Cafés’, een evenement dat meestal een keer per maand wordt georganiseerd in grotere steden en gemeenten. Het idee hierachter is dat verspilling en afval verminderd moeten worden. Kapotte spullen of spullen die niet meer werken, worden hersteld (en de mensen leren dit zelf te doen). Het concept past binnen een circulaire economie en steunt volledig op vrijwilligers.
Het Repair Café heeft natuurlijk een grote ecologische impact (in 2018 werd in België 215 ton afval vermeden), maar smeedt ook banden tussen de inwoners van eenzelfde wijk of mensen die elkaar anders nooit zouden leren kennen.
Het vervult ook een belangrijke taak in het delen en overdragen van kennis en mikt op de emancipatie van ieder (door te leren hoe alledaagse voorwerpen gebruikt en hersteld kunnen worden).
Triodos Bank verleende een krediet voor de prefinanciering van subsidies.