Libre Ecole Rudolf Steiner

CORROY-LE-GRAND, Belgiqueecole-steiner.be/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorOnderwijs

De ‘Vereniging voor de ontwikkeling van de Steiner pedagogie’ is als patrimonium-vzw eigenaar van het gebouw waarin de vzw ‘Vrije school Rudolf Steiner’ onderdak vindt. Dat gebouw staat in Court-Saint-Etienne.

Sinds 1994 kende Triodos Bank verschillende investeringskredieten toe, met name voor de aankoop van het terrein waarop de school staat. De bank kende een krediet toe voor de renovatie van bepaalde infrastructuren, de aanleg van een speelterrein en de inrichting van een fietsenstalling.