Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus

Vlezenbeek, Belgiëwww.mpc-sintfranciscus.be/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorZorg

Het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Sint-Franciscus is al meer dan 80 jaar actief in de gehandicaptenzorg. De organisatie overkoepelt verschillende kleinschalige zorgcentra voor verschillende doelgroepen. Zo is er een dagverblijf voor kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige handicap. Voor werkbekwame volwassenen met een mentale handicap zijn er aangepaste woongelegenheden voor ‘beschermd wonen'. In verschillende internaten of semi-internaten krijgen jongeren met gedrags- of emotionele stoornissen, autisme of een mentale handicap aangepaste zorg en ondersteuning. De meesten van hen gaan naar een school voor buitengewoon onderwijs, al dan niet op de centrale campus. Voor (semi)residentiële zorg had MPC Sint-Franciscus in 2013 een erkenning voor in totaal 335 mensen. Daarnaast biedt de organisatie ook ondersteuning in het gezin aan voor kinderen met een stoornis en/of handicap. MPC Sint-Franciscus hecht er veel belang aan dat doelgroepen die minder ondersteuning nodig hebben, zich zo veel mogelijk in de samenleving kunnen integreren. De woon- of leefgroepen zijn bijvoorbeeld maximaal ingeplant in de omliggende woonkern, zodat de bewoners daar een eigen netwerk kunnen opbouwen.

MPC Sint-Franciscus vervangt haar verouderde administratieve vleugel door een moderne en duurzame nieuwbouw. Triodos Bank heeft daarvoor een krediet verleend, net als voor twee andere duurzame bouwprojecten: de nieuwbouw ‘Hoekhuis', een semi-internaat in Vlezenbeek met 16 plaatsen, en de renovatie van ‘De Ketelberg' in Lennik, een aangepaste woongroep met plaats voor 14 werkende volwassenen.