Maison médicale Perspective asbl

Anderlecht, Belgiquewww.maisonmedicale.org
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorZorg

Basisgezondheidszorg verstrekken is de missie van het wijkgezondheidscentrum ‘Perspective' in Anderlecht. Verschillende kwaliteitscriteria vormen daarbij het uitgangspunt, zoals toegankelijkheid en bijzondere aandacht voor de hele omgeving van patiënten, inclusief psychische en sociale aspecten. Belangrijk daarbij is een goede interdisciplinaire samenwerking in het team tussen de verschillende types zorgverleners en hun externe netwerk. Het systeem van een wachtdienst zorgt verder voor de continuïteit van de dienstverlening. Naast behandeling van gezondheidsklachten en revalidatie doet het centrum ook aan gezondheidspromotie met preventieve en educatieve acties. In het centrum werken drie artsen, één kinesitherapeut, één verpleegster en twee onthaalmedewerkers. Het wijkgezondheidscentrum Perspective werkt met het systeem van forfaitaire betaling, een alternatieve financieringsvorm. De patiënten hoeven daarbij de zorgverstrekkers niet rechtstreeks te betalen. De ziekenfondsen betalen namelijk elke maand rechtstreeks een vast bedrag om de kosten van het centrum te dekken. Triodos Bank heeft een kaskrediet verleend voor de dagelijkse werking van het centrum en een krediet om de verdere groei te financieren.