Maison Médicale Les Clefs d'Or

MARCINELLE, Belgium
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorZorg

Het Wijkgezondheidscentrum Les Clefs d’Or (in Jumet, in de provincie Henegouwen) wil vanaf 2025 een laagdrempelige en multidisciplinaire toegang tot eerstelijnszorg voor alle inwoners. Net als in de meeste wijkgezondheidscentra, zal er met een forfait worden gewerkt, zodat patiënten hun consultaties niet zelf hoeven te betalen. Per ingeschreven patiënt storten de ziekenfondsen rechtstreeks een forfaitair bedrag aan het gezondheidscentrum.

Triodos Bank kende een krediet toe voor de aankoop en de renovatie van een gebouw. Er werd ook een krediet toegekend om in werkingsmiddelen te voorzien.