Les Vents d'Arpes

Nivelles, Belgique
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorDuurzame energie

De bouw en uitbating van een windturbinepark van 13,6 MW met 4 3,4MW Senvion M114 windturbines in Nijvel, in Wallonië. De jaarlijkse elektriciteitsproductie komt overeen met de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van ongeveer 7.000 gezinnen.