Les Peupliers

Brussels, Belgiummmlespeupliers.be/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorZorg

Het medisch centrum Les Peupliers in Ukkel in de Brusselse regio biedt een vlotte en multidisciplinaire toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van de wijk. Zoals de meeste medische centra werkt Les Peupliers met een systeem van vaste prijzen, waardoor patiënten hun consultaties niet zelf hoeven te betalen. De ziekenfondsen betalen een forfaitair bedrag rechtstreeks aan het medisch centrum voor elke ingeschreven patiënt. Les Peupliers biedt de diensten van huisartsen, maar ook verplegend personeel en fysiotherapeuten.
Triodos Bank verstrekt werkkapitaal voor de eerste paar jaar.