Kazerne Dossin

Mechelen, Belgiëwww.kazernedossin.eu
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorKunst en cultuur

In december 2012 opende in Mechelen Kazerne Dossin, een nieuw museum over de Holocaust en de Mensenrechten. Het ligt tegenover de voormalige kazerne vanwaaruit de nazi's 25.484 Joden en 352 Roma uit België en Noord-Frankrijk deporteerden naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. In het gebouw bevond zich tot voor kort een kleinschaliger museum. Kazerne Dossin is als museum bewust sober gehouden en laat de geschiedenis voor zich spreken met archiefstukken, foto's, interviews, getuigenissen en verhalen van overlevenden. Het project werd gefinancierd door de Vlaamse overheid. Triodos Bank heeft een voorfinanciering voor subsidies verleend. (Copyright foto: Christophe Ketels)