I.Care ASBL

Bruxelles, Belgiquei-careasbl.be/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMaatschappelijke projecten

De in Brussel gevestigde vereniging I.Care draagt actief bij aan de verbetering van de medisch en psychosociale zorg van gevangenen. Ze waakt over de continuïteit van de zorg tijdens de detentie, de overbrenging en vrijlating. Ze promoot gezondheid in de gevangenis.
Triodos Bank prefinancierde de subsidies die I.Care zal ontvangen.