Goedaardig

Pellenberg, België
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorNatuurontwikkeling

Stichting Goedaardig verzamelt sinds 2016 door middel van fondsen, giften en schenkingen, gronden en eigendommen die ze als “Goede Aarde” aanbiedt aan lokale gemeenschappen in en rond Pellenberg om er in verbinding met de natuur en met elkaar te wonen, te werken, te leren, te ontwikkelen en in rust te vertoeven. Ze hebben een termijnkrediet lopen bij Triodos Bank om de aandelen over te kopen van een project dat binnen hun visie valt.