Gloren B

Wellen, België
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorDuurzame energie

Gloren B is een onderneming die actief is in de installatie en uitbating van fotovoltaïsche zonnepaneelinstallaties op daken van bedrijven en organisaties. Ze kocht een portfolio aan van 3 installaties aan met een totale capaciteit van 812 kWp. De hoeveelheid groene stroom die ze produceren, is vergelijkbaar met het jaarverbruik van meer dan 200 gezinnen. Gloren B beheert de installaties en betaalt een jaarlijkse vergoeding aan de bedrijven die eigenaar zijn van de daken. Zij kopen een deel van de geproduceerde energie rechtstreeks aan voor eigen verbruik. Het overschot wordt op het net gezet. Triodos Bank heeft een krediet verleend aan Gloren B voor de aankoop van de zonnepaneelinstallaties.