Federatie Zelforganisaties in Vlaanderen

Gent, Belgiëwww.fzovl.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMaatschappelijke projecten

De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen is een sociaal-culturele overkoepelende vereniging die werkt aan de integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen. Haar leden komen uit alle werelddelen. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-Europese en Vlaamse organisaties aangesloten. De federatie heeft dan ook een multicultureel bestuur en personeelsbestand. De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen ziet een heel belangrijke opdracht weggelegd voor het allochtone middenveld in het uittekenen van het beleid voor etnisch-culturele minderheden. De federatie brengt verenigingen samen en geeft hen ondersteuning, bijvoorbeeld op het vlak van personeelszaken en juridische of financiële aspecten. Daarnaast treedt de federatie ook op als gesprekspartner voor verschillende overheden en instellingen en verdedigt ze de belangen van de afdelingen en haar achterban. Enkele thema's die op de agenda staan, zijn stemrecht voor migranten, recht op degelijk onderwijs, recht op goede huisvesting en tewerkstelling. De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Triodos Bank heeft de aankoop en de renovatie van een eigen pand in de Dampoortstraat in Gent gefinancierd.