Entraide asbl

Mont-Sainte-Aldegonde, Belgique
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMaatschappelijke projecten

Entraide verleent morele en materiële hulp aan mensen en gezinnen in moeilijkheden. Dat doet de organisatie op verschillende manieren: met een voedselbank, een sociaal restaurant, tijdens zomerkampen voor kansarme jongeren, via budgetbegeleiding en schuldbemiddeling, of via hulp aan huis met dienstencheques. De medewerkers van Entraide voeren ook klusjes en herstellingen uit. Entraide bereikt zo'n 1.200 gezinnen per jaar. Met haar activiteiten creëert de organisatie ook tewerkstelling voor kansengroepen, die daarna vaak doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt. Triodos Bank heeft de organisatie een krediet verleend voor de aankoop van een opslagplaats die ze in het verleden huurde.