Ecole Decroly L'Ermitage asbl

Bruxelles, Belgiquebe.ecoledecroly.net/centre.htm
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Belgiƫ
SectorOnderwijs

In 1907 richtte Ovide Decroly zijn school op. Hij paste er de principes toe die er nu nog deel uitmaken van de dagelijkse praktijk. De waarneming vormt de basis van het leerproces. Kennis en competenties worden opgebouwd vanuit interessesferen en een interdisciplinaire aanpak. De verschillende ontwikkelingsstadia van een kind vormen de leidraad. De leraars hebben veel aandacht voor de groepsdynamiek van de klas maar geven tegelijk de leerlingen kansen om in hun eigen tempo vooruit te gaan. Het doel van al die principes is om al doende te leren en niet te leren om te doen. Meer dan een eeuw later gaan er 1.000 leerlingen naar school, tussen 3 en 18 jaar. Triodos Bank heeft de school een krediet verleend voor een betere isolatie van haar daken.