Collectif de santé La Perche

Bruxelles, Belgique
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorZorg

Het ‘Collectif de santé La Perche' is een wijkgezondheidscentrum in Brussel. Drie artsen richtten het op in 1977 en het centrum gaf al snel de voorkeur aan een open opvang tijdens de spreekuren. Het team heeft zich altijd veel aandacht gehad voor de psychosociale moeilijkheden van de bewoners van de wijk van Sint-Gillis en op basis daarvan laat het haar structuur ook evolueren. Triodos Bank heeft een investeringskrediet toegekend om het gebouw op de Vorstsesteenweg te kopen en in te richten.