Centre Rénovation Urbaine

Bruxelles, Belgiquewww.cru-csv.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorWonen

Het ‘Centre de Rénovation Urbaine' in de wijk van Cureghem werkt sinds 1993 projecten uit rond stadsrenovatie, participatie van bewoners, tewerkstelling van kansengroepen en de bouw van sociale woningen. Met haar activiteiten wil de organisatie de wijk nieuw leven inblazen, het sociale weefsel in de stad herstellen, de woonomstandigheden verbeteren en de publieke ruimte herwaarderen en daar de burgers bij betrekken. De ploeg van het centrum bestaat uit architecten en ontwikkeling agenten. Triodos Bank heeft een investeringskrediet verleend voor de aankoop en renovatie van een gebouw voor verhuur en voor bureaus.