Centre Liegeois d'Intervention Familiale

Liège, Belgiquewww.clif.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMaatschappelijke projecten

Het ‘Centre Liégeois d'Intervention Familiale' (CLIF) is een vzw die sociale, educatieve en psychologische begeleiding aanbiedt aan jongeren en hun ouders en familie. De organisatie helpt hen om problemen aan te pakken die ze alleen niet kunnen oplossen. Het CLIF wordt gesubsidieerd door de Franstalige gemeenschap en werkt in opdracht van de bevoegde overheden voor jeugdzorg enerzijds en de jeugdrechtbank anderzijds. Voor opdrachten van jeugdzorg vormt een overeenkomst tussen de jongere, de familie en de begeleider de basis voor een opvolgingstraject. In het kader van juridische bescherming voert de organisatie rechterlijke beslissingen uit, zoals richtlijnen voor de familie of een educatieve begeleiding. Ook de jeugdrechtbank kan de opdracht geven voor een begeleidingstraject. In het begin is het de taak van de begeleiders om uit te zoeken wat precies de problemen zijn. Op basis daarvan leggen ze doelstellingen vast voor de familieleden met het oog op de specifieke noden van het kind of de adolescent. De begeleiders maken gebruik van therapeutische gesprekken, zowel individueel als met de hele familie. Ze begeleiden gezinnen ook bij de verschillende stappen die ze moeten nemen bij de school en verschillende instellingen. Met een financiering van Triodos Bank heeft CLIF een eigen pand gekocht in de Rue du Plan Incliné.