SCI Groupe SOS Solidarités

Marseille, Francewww.groupe-sos.org/structures/8/CAARUD_Axess
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMaatschappelijke projecten

GROUPE SOS brengt het concept van sociale vruchtbaarheid tot leven: elk individu heeft zijn tijdgenoten iets te bieden. Zo zet GROUPE SOS het solidariteitsconcept in het meervoud en ontwikkelt solidariteitsacties voor kwetsbare personen, verslaafden, HIV-patiënten, andersvaliden, daklozen, migranten … Triodos heeft de financiering van de vastgoedoperaties van de Solidariteitstak binnen GROUPE SOS drie keer begeleid:

• In Montpellier waar het Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD, Onthaal- en Begeleidingscentrum ter Vermindering van risico's voor Drugsgebruikers) AXESS verslaafden ondersteunt en begeleid in erg kwetsbare situaties van uitsluiting. Het ervaren personeel van het centrum organiseert ook preventieve acties buiten het centrum, zo dicht mogelijk bij de praktijken.

• In Marseille, waar de Appartements de Coordination Thérapeutique de Marseille et Aix en Provence (ACT 13, Appartementen van Therapeutische Coördinatie) een aangepaste verblijfplaats aanbieden voor personen met ernstige, invaliderende en chronische ziekten, die psychologisch en sociaal kwetsbaar zijn en medisch-sociale begeleiding vereisen.

• In Parijs, waar de centra van Fromentin en Gambetta noodverblijfplaatsen voorzien voor gezinnen in erg kwetsbare situaties, zodat zij kunnen terugvallen op een stabiel en aangepast verblijf om hun sociale rehabilitatie te vergemakkelijken. Deze centra zijn onlangs gehergroepeerd en nieuwe administratieve lokale zijn verworven om een uniek loket te creëren voor de belanghebbenden.