Bâtissons Notre Avenir asbl

Liège, Belgiquewww.bnaasbl.sitew.com
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMaatschappelijke projecten

De vzw ‘Bâtissons Notre Avenir' overkoepelt verschillende activiteiten: een sociaal invoegbedrijf, een dienst voor schuldbemiddeling en een tweedehandswinkel. Het sociale invoegbedrijf geeft opleidingen en workshops en mensen van 18 tot 65. Het gaat om opleidingen in uiteenlopende domeinen zoals koken, schrijfvaardigheid, welzijnszorg of vormgeving. Het doel: kwetsbare groepen opnieuw meer zelfvertrouwen geven en hen helpen om makkelijker een job te vinden. De schuldbemiddelingsdienst richt zich zowel naar volwassenen als naar jongeren. De vzw organiseert ook een hulpgroep en preventieve activiteiten rond de schuldenproblematiek. De vzw ‘Bâtissons Notre Avenir' begon in 1986 met een ploeg van vrijwilligers en zonder subsidies. Ondertussen is de organisatie erkend door de Waalse overheid. Zowel de schuldbemiddelingsdienst als het sociale invoegbedrijf worden door de Waalse overheid gesubsidieerd. De vzw heeft een gebouw in Luik (Outremeuse) aangekocht waar het al haar activiteiten kan groeperen. Triodos Bank heeft kredieten verleend voor de aankoop en renovatie van het gebouw.