Arpège-Prélude

Liège, Liège, Belgiquewww.arpege-prelude.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorProfessionele diensten

De vzw Arpège-Prélude werkt sinds 1995 alternatieve juridische maatregelen uit voor groepen volwassen daders van strafbare feiten. De vereniging werkt aan alternatieven voor opsluiting, in een context van herstellende rechtspraak die zich niet enkel toelegt op de dader maar de nadruk legt op het slachtoffer. Het doel is om zo sociale banden te behouden of te herstellen. De vereniging organiseert ook andere activiteiten: voor gevangenen in de gevangenisgebouwen zelf, voor personen die niet berecht werden en ten slotte voor wie beroepshalve geconfronteerd wordt met een doelgroep met een beperkte vrijheid. De gemeenschappelijke punten van die activiteiten zijn groepswerk, het zoeken naar alternatieven voor geweld en het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel. De vzw telt momenteel 15 medewerkers en werkt in alle Franstalige juridische arrondissementen. Ze heeft twee vestigingen: één in Luik (de hoofdzetel) en één in Nijvel. Arpège-Prélude kreeg een voorfinanciering voor haar subsidies bij Triodos Bank.