A Two Dogs Company

Brussel, Belgiëwww.atwodogscompany.org
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorKunst en cultuur

De vzw ‘A Two Dogs Company' produceert, omkadert en promoot het werk van kunstenaar Kris Verdonck. Kris Verdonck (1974) volgde opleidingen beeldende kunsten, architectuur en theater. Zijn creaties situeren zich in het grensgebied tussen beeldende kunst en theater, tussen installatie en performance, tussen dans en architectuur. Hij is actief op theaterpodia en in musea in binnen- en in buitenland. Hij maakt ook grote zaalproducties, bijvoorbeeld voor het Kunstenfestivaldesarts in Brussel. De artistieke activiteiten van Kris Verdonck zijn in de loop der jaren ontwikkeld en gegroeid. Kris Verdonck doet naast performers ook een beroep op wetenschappers, technici en ingenieurs. Een thema dat al het werk van Kris Verdonck verbindt is de mens die door onmacht wordt overvallen en er zijn 'menselijkheid' bij inschiet. Zijn vzw is een kleine flexibele organisatie die zijn werk opvolgt en structureert en zijn netwerk goed laat functioneren. Het gaat dus niet alleen om één jonge hond, maar om blijvende samenwerkingsverbanden. Vandaar de naam ‘A Two Dogs Company'. Triodos Bank heeft de camera- en projectiemateriaal van de vzw gefinancierd. (foto: Luc Schaltin)