Zijn er kosten als het geld van een Business termijnrekening opgevraagd wordt vóór het einde van een contract?

Ja daar zijn kosten aan verbonden.

Een contract verbreken: altijd dossierkosten

Je kunt je kapitaal normaal gezien alleen op de vervaldag opvragen. Vraag je je geld vroeger op, dan verbreek je jouw contract en moet je dossierkosten betalen. Die bedragen 1 % van het totaalbedrag van het contract (met een maximum van 250 euro).

Moet ik een verbrekingsvergoeding betalen?

Je moet een verbrekingsvergoeding betalen voor de resterende looptijd indien de referentierentevoet voor de resterende looptijd van het contract op het moment van de verbreking hoger is dan de referentierentevoet op de begindatum van het termijncontract. Als de nieuwe referentierentevoet lager of gelijk is, dan betaal je geen verbrekingsvergoeding, enkel dossierkosten.

Hoeveel bedraagt de verbrekingsvergoeding?

Wij maken hiervoor gebruik van de OLO-referentievoet. OLO staat voor 'Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie'. We berekenen het verschil tussen de referentierentevoet op de begindatum van het contract, voor de volledige looptijd van het contract, en de referentierentevoet op de datum van de verbreking, voor de resterende looptijd van het contract.

Een fictief voorbeeld:

  • Op 01/03/2020 begon je termijncontract ter waarde van 10.000 euro met een looptijd van 10 jaar en met referentierentevoet van -0.10 %.
  • Drie jaar later, op 01/03/2023 verbreek je het contract. De referentierentevoet bedraagt op die dag 2,50 % en de resterende looptijd was normaal gezien nog 7 jaar.
  • Het verschil tussen beide referentierentevoeten bedraagt 2,60 % (2,50 % - (-0,10 %).
  • Toegepast op de resterende looptijd (7 jaar) van het contract (10.000 euro), geeft dit: 2,60 % x 7 jaar x 10.000 euro = 1.820 euro.
  • Dat bedrag actualiseren we aan de hand van de inflatie en dat geeft dan 1.648,87 euro.

Kan ik vrijstelling van verbrekingsvergoeding krijgen?

Je kunt alleen worden vrijgesteld van een verbrekingsvergoeding als je het contract verbreekt in het kader van een vastgoedproject. De dossierkosten van 1 % blijven ook in dit kader behouden.

Vermeld duidelijk in de aanvraag voor de verbreking van het termijncontract dat het gaat om een vastgoedproject. De bank kan je vragen om je aanvraag te staven met documenten.

Vragen over een vroegtijdige stopzetting van een termijncontract?

Neem dan contact op met onze medewerkers via [email protected].