Zijn er andere kosten dan transactiekosten verbonden aan mijn Captin handelsrekening?

Voor overdrachten van certificaten die niet het gevolg zijn van een transactie brengt Captin EUR 50,00 per boeking in rekening aan de overdragende partij.

Voorbeelden van overdrachten die niet het gevolg zijn van een transactie zijn o.a. overdrachten door schenking, erfenis of als gevolg van echtscheiding.
Captin rekent geen kosten voor het aanhouden van een rekening.