Zijn de rentetarieven dezelfde als bij andere banken?

De rentetarieven van Triodos Bank sluiten aan bij deze van de markt. Zowel de interesten die de Triodos spaarders krijgen als de interesten die door de Triodos leningnemers worden betaald, zijn evenwichtig. De rentevoet is afhankelijk van het type krediet, de looptijd, de aard van het project, de sector, de evolutie van de geldmarkt en het risicoprofiel.