Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Triodos Bank nv, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Hoofdstraat 10 - 3972 LA, Driebergen-Rijsenburg, geregistreerd in het Nederlandse register onder nummer 30062415, handelend via haar Belgische bijkantoor gelegen te Boudewijnlaan 31/5 - 1000 Brussel - btw BE 0450.507.887, RPR Brussel.

Een verantwoordelijke van de gegevensbescherming werd aangesteld door het Belgische bijkantoor. Hij kan gecontacteerd worden op het adres van Triodos Bank, DPO, Boudewijnlaan 31/5 - 1000 Brussel of via e-mail privacy@triodos.be.