Wie moet de verklaring over uiteindelijke begunstigden invullen en ondertekenen?

De verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden is op vraag beschikbaar en moet ingevuld en ondertekend worden door de personen die statutair gemachtigd zijn om de vennootschap of entiteit te vertegenwoordigen. De verklarende nota vindt u alvast hieronder.