Wie kan geld van een Junior spaarrekening opvragen? En hoe?

Verrichtingen moeten altijd gebeuren in het belang van het minderjarige kind.

De wettelijke vertegenwoordiger kan dus geld overschrijven van een Junior spaarrekening naar een andere rekening op naam van de minderjarige (bij Triodos Bank of bij een andere financiële instelling) mits naleving van die regel. Als de wettelijke vertegenwoordiger ouder is van het kind én mits behartiging van het belang van het kind, kan van de Junior Spaarrekening ook worden overgeschreven naar een Triodos-rekening op naam van de wettelijke vertegenwoordigers.

Geldafhalingen van de Junior spaarrekening moeten in het belang van het kind zijn. Als de bank daaraan twijfelt, behoudt ze zich het recht voor een toelating te vragen van de vrederechter om de verrichting uit te voeren.

De titularis kan vanaf zijn meerderjarigheid geld opvragen. U kunt ons overschrijvingsopdrachten per post of via een beveiligd bericht bezorgen (wij aanvaarden geen overschrijvingsopdrachten per mail).