Wie kan een beroep doen op het depositogarantiestelsel? Zijn er personen uitgesloten?

De volgende personen en rechtspersonen kunnen in principe een beroep doen op het DGS:

  • Particulieren: natuurlijke personen, waaronder ook minderjarigen
  • Eenmanszaken/zelfstandigen. Tegoeden van de eenmanszaak en dezelfde persoon in privé worden gezien als één persoon, waardoor de tegoeden bij elkaar opgeteld worden voor het berekenen van de maximale dekking.
  • Rechtspersonen ongeacht de omvang, dat wil zeggen dat zowel kleine ondernemingen als grootzakelijke ondernemingen zelfstandig aanspraak kunnen maken op de garantieregeling. Ook stichtingen en verenigingen hebben een zelfstandige aanspraak op het depositogarantiestelsel. Voorbeelden zijn: nv, bvba, cvba, vzw, stichting, vereniging, coöperatieve vennootschap.wiz

 Zijn uitgesloten van het DGS:

  • Financiële instellingen zoals: banken, beleggingsondernemingen, (her)verzekerings-ondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen of ICBE's en pensioenfondsen.
  • Overheden

Op de website van de Nederlandsche Bank vindt u het volledige overzicht van wie in aanmerking komt voor vergoeding via het depositogarantiestelsel.