Wie is de titularis van een Junior spaarrekening?

Het minderjarige kind is de titularis van de Junior spaarrekening.