Welke screenings gebeuren er eenmaal mijn rekening geopend is?

Eenmaal je rekening geopend is, wordt ze gescreend op dubieuze activiteiten en verdachte of verboden  transacties (bv. met landen waartegen een embargo bestaat). Die screenings worden uitgevoerd op basis van vooraf bepaalde parameters, zoals het risicoprofiel van de landen, organisaties en personen die betrokken zijn bij de transacties. Ook wordt gecheckt of het klantenprofiel overeenkomt met het doel en de aard van bepaalde transacties.

Het is dus mogelijk dat we je vragen stellen over een bepaalde transactie, zoals: ‘wat is je band met de tegenpartij?’ of ‘Waarom beschik je over een rekening in het buitenland?’. Ook kunnen we je vragen om bewijsstukken voor te leggen, zoals een factuur of een schenkingsakte, die de herkomst of het gebruik van de fondsen staven.

Dat helpt om er zeker van te zijn dat de transactie normaal is binnen jouw klantenprofiel. Bij twijfel wordt verder onderzoek opgestart en zal Triodos, indien nodig, melding doen bij de bevoegde overheid.