Welke kosten rekent Captin voor aan- en verkooporders?

De vaste vergoeding per geplaatste aankoop- of verkooporder bedraagt EUR 5,00. (1)  
De variabele vergoeding per uitgevoerde aan- of verkooporder bedraagt 0,30% van het transactiebedrag.(2) 
(1) Captin brengt de vaste vergoeding vanaf 01.07.2024 in rekening. Tot dan zal Captin de vaste vergoeding niet berekenen.  
(2) Als een order in verschillende delen op verschillende tijdstippen wordt geplaatst, brengt Captin de vaste vergoeding slechts eenmaal volledig in rekening. De variabele vergoeding wordt voor iedere deeluitvoering pro rata in rekening gebracht. 
Captin rekent geen kosten voor het aanhouden van een rekening.