Welke gegevens hebben jullie precies van mij nodig in de strijd tegen witwassen en fraude?

Wanneer je een bankrekening opent, vragen we jou om je te identificeren aan de hand van je identiteitskaart.

Verder hebben we minstens deze gegevens nodig:

  • Natuurlijke personen: naam, voornaam, geboorteplaats, datum en officieel adres
  • Rechtspersonen: maatschappelijke naam, adres van de maatschappelijke zetel, identiteitsgegevens van de bestuurders, gemachtigden en uiteindelijke begunstigden.
  • Afhankelijk van je beroep of je gezinssituatie, kunnen we je ook vragen waarom je een rekening wil openen en wat de herkomst en hoeveelheid is van het geld dat op de rekening zal circuleren.  In dat geval vragen we je ook bepaalde documenten die je antwoorden staven.