Welk bedrag is gegarandeerd door het depositogarantiestelsel?

Het DGS garandeert een bedrag van maximaal 100.000 EUR per persoon. De regeling geldt per persoon per bank met vergunning, ongeacht het aantal rekeningen.

Bij een gezamenlijke rekening kunnen beide rekeninghouders aanspraak maken op een vergoeding. Een gezamenlijk tegoed van 200.000 EUR op een gezamenlijke-rekening is dan volledig gedekt.

Uitzondering: tijdelijk hogere garantie bij aan- en verkoop van de woning

Voor zover een tegoed direct verband houdt met de aan- of verkoop van een particuliere eigen woning geldt een garantie tot maximaal 500.000 EUR. Dat is een aanvullende garantie die alleen geldt gedurende drie maanden na storting van de gelden.