Wat zijn de antimisbruikmaatregelen rond de taks op de effectenrekeningen?

De taks op de effectenrekeningen belast het houden van een effectenrekening met meer dan 1 miljoen EUR. Een titularis met twee identieke effectenrekeningen met bv. 600.000 EUR en 700.000 EUR zou bijgevolg geen taks betalen. 

Om misbruik tegen te gaan, heeft de wetgever twee specifieke en één algemene antimisbruikbepaling ingevoerd. De algemene antimisbruikbepaling houdt in dat de fiscus een handeling met als doel het ontwijken van belastingen, niet in rekening brengt. 

Daarnaast zijn er twee specifieke antimisbruikbepalingen:  

  • De omzetting van de effecten op de rekening naar effecten op naam. Triodos Bank biedt niet de mogelijkheid aan om effecten op haar effectenrekeningen op naam te zetten.   

  • Het splitsen van de effectenrekening in meerdere rekeningen bij dezelfde bank. Als klant bij Triodos Bank kan je wel meerdere effectenrekeningen hebben, en zo mogelijk binnen de toepassing van deze antimisbruikbepaling vallen. Die antimisbruikbepaling is van toepassing sinds 30 oktober 2020. 

Binnen de Kamercommissie heeft de minister van Financiën verduidelijkt dat de specifieke antimisbruikbepaling niet geldt voor effectenrekeningen waar vóór de splitsing minder dan 1 miljoen EUR op stond, indien het beleggingsdoel van de afgesplitste rekening duidelijk verschilt, en indien de splitsing een vreemde oorzaak heeft, zoals een overlijden of een echtscheiding.  

Banken hebben niet de taak om te oordelen over de bedoelingen van hun klanten, zo heeft de minister van Financiën bevestigd. Als tussenpersoon moet Triodos Bank je wel op de hoogte brengen van het bestaan van deze antimisbruikbepaling. We moeten je erook op wijzen dat de fiscus geen rekening hoeft te houden met verrichtingen die je zou overwegen om de taks te vermijden. Indien je hierover vragen hebt, consulteer je het best een fiscale adviseur.