Wat verstaat men onder kosten binnen het fonds?

De kostenbinnen het fonds van een compartiment bestaan uit de lopende kosten zoals weergegeven in het essentiële informatiedocument voor het beleggingsfonds en de transactiekosten.

De lopende kosten van een compartiment bestaan uit:

  • een jaarlijkse beheersvergoeding aan de beheersmaatschappij (Triodos Investment Management). Die beheersvergoeding wordt gebruikt om de kosten en vergoedingen van het compartiment voor de beheersmaatschappij, de vermogensbeheerder en de distributeur te betalen. De vergoeding aan de distributeur wordt retrocessie genoemd.
  • een jaarlijkse service fee die gebruikt wordt om alle kosten en vergoedingen van het compartiment te dekken en onder andere de vergoedingen aan de Bewaarder, de Betaalagent, de Registerhouder en de Administratief Agent te betalen.
  • taksen te betalen door de compartimenten in relatie met het feit dat het een beleggingsmaatschappij is.

Het percentage vermeld  in de tabel op de overzichtspagina per compartiment is een raming van de kosten. Die kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen en worden niet apart in rekening gebracht.

De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten.