Wat verstaat men onder Common Reporting Standard (CRS)?

Er worden verschillende internationale initiatieven genomen die als doel hebben financiële informatie te verzamelen en uit te wisselen om op die manier fiscale fraude te voorkomen. De Common Reporting Standard (CRS - gemeenschappelijke standaard voor informatieuitwisseling) is er een van en is ingegaan op 1 januari 2016.

De CRS verplicht financiële instellingen ertoe:

  • na te gaan in welk(e) land(en) hun klanten hun fiscale woonplaats hebben.
    Het gaat om alle klanten die titularis zijn van een rekening, ook minderjarigen en onverdeeldheden, vennootschappen en hun uiteindelijke begunstigden en zelfstandigen.
  • voor klanten die belastingplichtig zijn in het buitenland, de rekeninginformatie automatisch uit te wisselen.
    Het belastingidentificatienummer of het 'Taxpayer Identification Number - TIN' is het identificatienummer voor de belastingadministratie en maakt deel uit van de informatie die de bank moet communiceren.

Door die informatieuitwisseling zullen publieke overheden van de landen die de CRS toepassen inkomsten of opbrengsten kunnen belasten conform hun nationale fiscale wetgeving.

Waar vindt u nog meer informatie?