Wat is SFDR?

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een verordening van de Europese Unie die bedoeld is om risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid inzichtelijker te maken bij het maken van beleggingsbeslissingen. Hierdoor wordt het makkelijker om de duurzaamheid van verschillende beleggingsproducten te vergelijken. 

Deze verordening is van toepassing op financiële instellingen.  
Financiële instellingen moeten zelf hun beleggingsproducten beoordelen en indelen bij een van de artikelen die in de SFDR worden gedefinieerd. 

De SFDR maakt onderscheid tussen producten volgens de volgende artikels: 

  • Artikel 6: Producten die alleen rekening houden met duurzaamheidsrisico's. Er wordt geen rekening gehouden met de positieve of negatieve impact van de beleggingen bij het samenstellen van dit product. 
  • Artikel 8: Producten die rekening houden met duurzaamheidsrisico's en daarnaast ook met Environmental Social and Governance (ESG)-factoren. 
  • Artikel 9: Producten die duurzaamheid nastreven. De beleggingen in deze producten brengen geen aanzienlijke schade toe aan het milieu of de samenleving. Bedrijven, projecten of overheden waarin wordt belegd, volgen de praktijken voor goed bestuur (good governance).  

Alle Triodos-beleggingsfondsen, de Triodos Impact Portfolio en het vermogensbeheer zijn geclassificeerd als beleggingen van het type ‘artikel 9’. 

De SFDR is onderdeel van een breder hervormingspakket van de Europese Unie om duurzame economische activiteiten te bevorderen.