Wat is het verschil in uitkering tussen kapitalisatieaandelen (R-kap) en distributieaandelen (R-dis)?

R-kap

Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle winsten worden herbelegd in het compartiment.

R-dis

De dividenden worden jaarlijks uitbetaald op een rekening die u kiest.