Wat is het juridisch kader voor deze gegevensuitwisseling?

Captin en Triodos hebben op 17 augustus 2022 een Samenwerkingsovereenkomst (Cooperation and Services Agreement) gesloten. Als bijlage bij deze overeenkomst zijn Triodos en Captin ook een Gegevensverwerkingsovereenkomst overeengekomen met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst schetst de gegevensverwerking die Captin namens Triodos zal verrichten om het register van certificaten te beheren. Dit is het juridische kader voor de uitbesteding van het register van certificaathouders aan Captin, zoals door SAAT tijdens de BAVA van 11 oktober werd goedgekeurd. Triodos Bank zal geen verdere gegevens met Captin delen.