Wat is een supermandataris?

Onze professionele klanten kunnen een ‘supermandataris’ aanstellen.

Dat is een natuurlijk persoon die het mandaat krijgt van de wettelijke vertegenwoordigers om ZELF/OP EIGEN INITIATIEF wijzigingen aan te brengen aan de parameters van de organisatie, zoals (maar niet beperkt tot): 

- wijzigen van de gegevens van de organisatie: naam, adres van de maatschappelijke zetel, correspondentieadres, NACE-code; 

- toevoegen/verwijderen van de mandatarissen van de rekening; 

- wijzigen van toegangsrechten of parameters voor online bankieren: invoeren of valideren van transacties, wijzigen van de begunstigde rekening of transactielimieten; 

- openen van bijkomende rekeningen op naam van de organisatie;  

- wijzigen van de uiteindelijke begunstigden (UBO); 

- afsluiten van de rekening(en). 


De supermandataris krijgt een mandaat voor het beheren van ALLE rekeningen die op naam van de organisatie zijn geopend en bij Triodos Bank zijn geregistreerd. Hij kan ook alleen alle documenten voor aanpassing alleen handtekenen.

De benoeming van een supermandataris doet geen afbreuk aan de bestaande rechten van de wettelijke vertegenwoordigers om wijzigingen in het beheer van de organisatie te ondertekenen, en blijft facultatief. 

Om een supermandataris aan te stellen, moet een aanvraag worden ingevuld en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordigers.

Het document kan digitaal worden ondertekend en verstuurd per e-mail of via een beveiligd bericht in Internet Banking.