Wat is een slapende rekening?

Als er vijf jaar lang geen enkele verrichting wordt uitgevoerd op de rekeningen waarvan de klant titularis of medetitularis is en er gedurende die vijf jaar ook geen contact is geweest tussen de klant en de bank, dan worden de klant en al zijn of haar rekeningen als ‘slapend’ beschouwd, overeenkomstig de wet van 24 juli 2008.

In dat geval zal de bank de opsporings- en informatieprocedure opstarten die voorzien is in die wet.

Als de opsporingsprocedure geen resultaat oplevert, is de bank verplicht om de beschikbare saldi van die slapende rekeningen over te dragen aan de Deposito- en Consignatiekas, waar deze tegoeden zullen worden bewaard.

In het kader van deze opzoekingsprocedure kan de bank genoodzaakt zijn het Rijksregister te raadplegen en zullen er kosten worden aangerekend voor het beheer van het dossier.

Zie Tarieflijst voor privépersonen.

Heb je vragen? Alle info over slapende rekeningen vind je ook op de officiële website slapenderekeningen.be