Wat is een senior schuld?

Een senior schuld is een schuld die specifieke garanties krijgt. De terugbetaling daarvan krijgt voorrang op andere schulden (zogenaamde achtergestelde schulden). Het is dus een bevoorrechte schuld.