Wat is een rating voor een obligatie?

Om het risico van een obligatie te kunnen weergeven wordt gebruik gemaakt van ratings. Een rating geeft een aanwijzing van hoe kredietwaardig een bedrijf, instelling of overheid is. Ratings worden toegewezen door ratingbureau’s.

De 3 bekendste bedrijven die dergelijke ratings verkopen zijn Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch. Zij beoordelen in welke mate een emittent van obligaties zijn verplichtingen om het geleend geld terug te betalen kan naleven.

De rating zelf wordt uitgedrukt via een combinatie van letters en cijfers. De hoogste rating is de befaamde AAA. Als een ratingbureau die AAA toekent aan een bedrijf of overheid, dan is het er bijna 100 procent zeker van dat die emittent alle betalingsverplichtingen zal naleven. AAA staat dus voor uitzonderlijke kwaliteit. Verder staat AA voor uitstekende kwaliteit, A voor goede kwaliteit en BBB voor aanvaardbare kwaliteit.