Wat is een limietorder?

Een limietorder is een order om een financieel instrument te kopen of verkopen met een beperking op de maximaal te betalen prijs (limietkooporders) of de minimaal te ontvangen prijs (limietverkooporders). Als de order wordt uitgevoerd, gebeurt dit alleen tegen de opgegeven limietprijs of een betere prijs. 
Het handelen in certificaten van aandelen op de MTF is alleen mogelijk via limietorders. Een kooplimietorder kan alleen worden uitgevoerd tegen de limietprijs of lager, en een verkooplimietorder kan alleen worden uitgevoerd tegen de limietprijs of hoger.